BEZPLATNÁ

OBČANSKÁ PORADNA PRAHA 7,

 Dukelských hrdinů 54, Praha 7

s bezbariérovým přístupem

 

zřízená FCH Holešovice 

člen Asociace občanských poraden, držitel certifikátu kvality poskytovaných služeb "A" 

 

 

je od 1.1.2007 zrušena